Generalforsamling

Ejerforeningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse af medlemmer til Ejerforeningens ordinære generalforsamling sker skriftligt frabestyrelsen eller administrator og med et varsel på mindst tre uger.

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling skal være fremsat skriftligt til bestyrelsens formand senest to uger før generalforsamlingen.

Næstkommende ordinære generaldforsamling er planlagt til XX. Maj 2019

Nedenfor kan du finde referater fra tidligere generalforsamlinger: